Napvilágot látott a valódi igazság, ezért következett be a Hableány tragédiája

Ezért következhetett be a tragédia.

A Ri­post meg­sze­rezte a jegy­ző­köny­vet a Vi­king-fe­dél­zet hang­anya­gá­ról és ra­dar­je­len­té­se­i­ről. Össze­vetve az eddig is­mert té­nyek­kel és vi­de­ó­fel­vé­te­lek­kel, most már perc­ről percre pon­to­san lehet re­konst­ru­álni, ho­gyan is tör­tént a 28 ember éle­tét kö­ve­telő, közel 100 mil­li­árd fo­rin­tos kárt okozó tra­gé­dia május 29-én szerda este a Dunán, a Mar­git-híd­nál.

20:59:53 A Hableány keresztezi a Viking Sigyn útját. Egymástól 200 méterre vannak, a szállodahajó 3 km/h, a sétahajó 8 km/h sebességgel halad

21:00:48 A Viking már felgyorsított szintén 8 km/h-ra, a távolság továbbra is 200 méter köztük

21:03:39 Már csak 100 méter köztük a távolság, a Viking Sigyn már 12 km/h-val halad

21:04:03 A radar riasztott a Hableány túlzott közelsége miatt

21:04:55 50 méterre csökkent köztük a távolság, a sebességük változatlan

21:05:24 EKKOR KÖVETKEZIK BE AZ ÜTKÖZÉS: A HABLEÁNY ELTŰNIK A RADARRÓL, MAJD 7 MÁSODPERC ALATT ELSÜLLYED

21:05:38 „Oh my God! Boat” (Ó istenem! Egy hajó!) – kiáltja angolul egy női hang

21: 05: 41 „Boat! Boat” (Hajó! Hajó!) – ordítja egy férfi erősebben.

21:05:43 „Ajajajaj” – kiáltja egy másik férfi.

21:06:07 „Elütöttél egy hajót” – sikoltozta egy nő. „Micsoda?” – kérdezett vissza egy férfi.

21:06:14 Erősödik a zúgás, Jurij C. kinyitotta a kormányállás ajtaját. Egy nemrég előkerült, amerikai házaspár által készített videofelvétel szerint eddig a kabinjában volt, és ekkor lépett ki onnan, hogy megtudja, mi történt.

21:06:56 „Ember a vízben a Margit-szigetnél” – hangzik el magyarul és németül, másfél perccel az ütközés után.

21: 07:12 „Felborult egy hajó” – kiáltják magyarul.

21:07:20 „Margit-híd középső hídnyílásánál” – mondja valaki magyarul.

21:07:50 „Margit-híd, ember a vízben” – mondja valaki németül.

21:08:45 Jurij C. kapcsolatba lép a NAVINFO irányítási központtal, 3 perccel az ütközés után. Hogy mit mond neki, angol, orosz és német kevert nyelven, azt a jegyzőkönyvet felvevő rendőrök nem értették.

IFrame

Mindeközben a Viking Sigyn lefékez, és visszatolat a baleset helyszínére, majd felveszi a kapcsolatot a mögötte haladó testvérhajójával, a Viking Inuittal. Ezen a videón pontosan látszanak a történtek.

21:09:57 Itt vagyok” – mondja Jurij C. oroszul. „Jura, mi történt?” –kérdezi tőle a másik kapitány, szintén oroszul. „Összeütköztem valamilyen hajóval. Látsz valamit mögöttem?” A válasz: „Mögötted semmit nem látok, de a jobb oldalon valaki kiabált.” 

Ezután mindkét Viking hajó folytatta az útját, áthaladva a Hableány hullámsírja fölött…

Fotó: MTI